Wyświetlanie karty Deweloper na wstążce

W każdej chwili można włączyć lub wyłączyć wyświetlanie dowolnej karty ze wstążki. Podobnie jest również z kartą Deweloper, która domyślnie nie jest wyświetlana. Aby ją wyświetlić należy:

  • kliknij dowolną kartę na wstążce prawym przyciskiem myszy i z menu podręcznego wybierz polecenie Dostosuj Wstążkę. Zobaczysz wówczas okno pokazane na rysunku.

Opcje programu Excel - Dostosuj Wstążkę

  • następnie zaznacz pole wyboru obok nazwy panelu Deweloper - kliknij OK na dole okna Opcje programu Excel a karta Deweloper zostanie wyświetlona na wstążce.

Wyświetlanie karty Deweloper na wstążce