Skoroszyt makr osobistych

Skoroszyt makr osobistych noszący nazwę PERSONAL, służy do przechowywania makr. Główną zaletą skoroszytu jest to, że raz utworzone przez użytkownika makro i umieszczone w pliku PERSONAL można wykorzystywać w dowolnych skoroszytach. Od tego momentu nie ma potrzeby kopiowania kodu źródłowego i wklejania do modułu docelowego arkusza. Pewnego rodzaju ograniczeniem, o którym należy jednak

pamiętać jest to, że nie ze wszystkich narzędzi Visual Basic umiejscowionych w skoroszycie makr osobistych można dowolnie korzystać. Niektóre makra mogą odwoływać się do określonych nazw arkuszy lub mieć odpowiednio zdefiniowane zakresy obliczeniowe. Zanim zdecydujemy się na przeniesienie makra do pliku PERSONAL powinniśmy upewnić się czy jego docelowe działanie nie jest użyteczne tylko i wyłącznie dla określonego arkusza. Aby sprawdzić, czy w danym systemie został już utworzony plik PERSONAL powinniśmy w pierwszej kolejności ustalić czy mamy do niego dostęp, ponieważ plik ten nie jest automatycznie tworzony przy instalacji pakietu MS Office.

Aby sprawdzić należy:

  • uaktywnić kartę Widok i w grupie poleceń wskazać Odkryj okno. Jeżeli zaś polecenie Odkryj jest nieaktywne oznacza to, że z poziomu Excela nie zostały ukryte żadne pliki, a więc także PERSONAL.
  • jeśli zaś pojawi się okno dialogowe widoczne na poniższym rysunku, oznacza to, że skoroszyt makr osobistych został już wcześniej utworzony i możemy z niego w pełni korzystać.