Komentarze w Excelu

Komentarze - dodatkowe notatki przypisane do komórek, w których można zapisywać dodatkowe objaśnienia i wskazówki pomocne w wypełnianiu arkusza lub przy jego późniejszej modernizacji - domyślnie niedrukowane i niewyświetlane na stałe (pojawiające się dopiero po naprowadzeniu kursora myszy na komórkę).

 

Podstawowe cechy:

  • komentarz można wstawić aktywując na wstążce kartę Recenzja/Nowy komentarz, ale łatwiej to zrobić, klikając komórkę prawym przyciskiem myszy i wybierając z menu podręcznego polecenie Wstaw komentarz, a jeszcze szybciej można to zrobić kombinacją klawiszy Shift+F2;
  • jeżeli komórka zawiera komentarz, w menu podręcznym polecenie Wstaw komentarz jest zastąpione przez polecenie Usuń komentarz;
  • po wstawieniu komentarza, domyślnie w prawym górnym rogu komórki jest wyświetlany czerwony trójkącik;