Drukowanie komentarzy wstawionych do arkusza

Komentarze "żółte karteczki" przyklejone do arkusza w miejscach wymagających dodatkowych objaśnień, zwłaszcza w zestawieniach finansowych lub instrukcjach są czasami na tyle istotne, że warto je wydrukować wraz z właściwymi wynikami analizy. Domyślnie komentarze nie są drukowane. Aby to zmienić:

  • aby wydrukować komentarze w pierwszej kolejności należy je wyświetlić wykonując jedną z następujących czynności:
  1. aby wyświetlić określony komentarz, kliknij komórkę, w której się znajduje, a następnie na karcie Recenzja w grupie Komentarze kliknij przycisk Pokaż/Ukryj komentarz;
  2. aby wyświetlić wszystkie komentarze, na karcie Recenzja w grupie Komentarze kliknij przycisk Pokaż wszystkie komentarze.
  • aktywuj na wstążce kartę Układ strony następnie polecenie Ustawienia strony i kliknij w małą strzałkę aby rozwinąć opcje;

  • na karcie Arkusz włącz opcję Komentarze: Tak jak w w arkuszu, dzięki czemu komentarze wyświetlane w arkuszu będą drukowane, a komentarze ukryte - nie. 

Aby zobaczyć, jakie efekty dało wybranie poszczególnej opcji, najlepiej to wszystko jeszcze raz obejrzeć na podglądzie wydruku.