Zdjęcia produktów w ofercie

Każda oferta przetargowa będzie bardziej profesjonalna jeśli umieścimy w niej zdjęcia produktów - w dodatku zdjęcia umieszczone w pojawiających się komentarzach - a nie w oddzielnych komórkach arkusza. Klient najeżdżając myszką na nazwę produktu automatycznie zobaczy zdjęcie oferowanego wyrobu. Wstawianie zdjęć do komentarzy rozpoczniemy od:

 

  • wstawiony komentarz musi być widoczny; jeśli trzeba wyświetl go lub przejdź do jego edycji;
  • prawym przyciskiem myszy kliknij jego obramowanie i z menu podręcznego wybierz polecenie Formatuj komentarz. Kolejne okno, które nam się ukaże powinno zawierać 8 kart poleceń; 

  • na karcie Kolory i linie wybierz polecenie Wypełnienie/Kolor: Efekty wypełnienia, po czym w oknie Efekt wypełnienia wybierz:
  • kartę Obraz i polecenie Wybierz obraz, aby odszukać na dysku plik graficzny, który ma się stać tłem komentarza. 

  • oferta przetargowa z wstawionymi zdjęciami wyrobów do komentarzy może wyglądać następująco