Zmiana kształtu komentarza

Jeśli komentarze w postaci "żółtych karteczek" o kształcie prostokąta, znudzą Ciebie, można bardzo szybko to zmienić. Ponieważ, będzie nam potrzebne jedno z narzędzi do rysowania - na początku umieścimy jego przycisk na pasku narzędzi "Szybki dostęp".

  • kliknij pasek Szybki dostęp prawym przyciskiem myszy i z menu podręcznego wybierz polecenie Więcej poleceń;
  • z listy w polu Wybierz polecenia z wybierz opcję: Karta Narzędzia do rysowania|Formatowanie, następnie wyszukaj polecenie Zmień kształt i naciśnij przycisk Dodaj;

  • na pasku Szybki dostęp zostanie umieszczona ikona Zmień kształt

 

Teraz możesz przejść do modyfikacji kształtu komentarza:

  • komentarz, którego kształt chcesz zmienić powinien być widoczny; jeżeli trzeba wyświetl go lub przejdź do jego edycji;
  • prawym przyciskiem myszy kliknij obramowanie komentarza, co spowoduje uaktywnienie przycisku Zmień kształt na pasku narzędzi Szybki dostęp;
  • kliknij ten przycisk i z menu kształtów wybierz najbardziej pasujący kształt przez najechanie kursorem myszy.