Komentarze umieszczane bezpośrednio w formułach

Oferowane przez program Excel możliwości tworzenia komentarzy doskonale nadają się do opisywania działania bardziej zaawansowanych formuł. W komentarzu można umieścić dowolny opis działania formuły i wykorzystywanych przez nią argumentów, aby po dłuższym czasie bez problemu móc ustalić jej przeznaczenie. Chciałbym pokazać inną, bardziej dyskretną metodę opisywania formuł. Sztuczka polega tu na wykorzystaniu rzadko używanej funkcji Excela, a mianowicie funkcji L.

Funkcja L ma pewną właściwość, którą możesz wykorzystać dla własnych celów. Jeśli argumentem funkcji jest wartość tekstowa, funkcja zwraca w wyniku 0. Możesz więc dodawać do dowolnej formuły funkcję L z argumentem tekstowym mającym formę komentarza, bez wpływu na działanie formuły.

Powiedzmy, że chcesz skomentować następującą formułę:

=A1-(A1*0,15%)

Możesz zmienić ją w taki sposób, aby zawierała jednocześnie opis swojego działania. Operacja wykonywana przez formułę nie ulegnie zmianie, ponieważ funkcja L zwróci w wyniku swojego działania wartość 0.

=A1-(A1*0,15%)+L("wartość jednostki TFI pomniejszona o opłatę za zarządzanie")