Przeformatowanie zbioru danych na postać tabeli dla raportu tabeli przestawnej

Przez zamianę danych arkusza z postaci zwykłego zakresu na tabelę można ułatwić sobie zarządzanie tabelą przestawną, która z tych danych korzysta. Jeżeli kilka komórek w danych źródłowych tabeli przestawnej zostanie zmienionych, nasz raport przestawny można uaktualnić klikając przycisk Odśwież dane.

Jednakże nie będzie tak, gdy z czasem nasze dane powiększą się o nowe wiersze i kolumny. W tym przypadku opcja Odśwież dane nie zadziała, a trzeba będzie ponownie utworzyć tabelę przestawną i określić rozszerzony zakres. Aby uniknąć tego dodatkowego kroku, zakres będący źródłem danych należy zamienić na Tabelę Excela zanim jeszcze przystąpimy do tworzenia tabeli przestawnej. Aby to zrobić:

  • umieść kursor wewnątrz zbioru danych i naciśnij kombinację klawiszy CTRL + T lub z grupy Style znajdującej się na zakładce Narzędzia główne wybierz Formatuj jako tabelę;
  • pojawi się okno dialogowe Tworzenie tabeli, pozwalające na wybór lub korektę zakresu, a zarazem Excel rozpozna czy istnieje wiersz nagłówkowy. Jeżeli pole "Moja tabela ma nagłówki" zostanie zaznaczone, dane z pierwszego wiersza obszaru danych zostaną potraktowane jako nagłówki kolumn.

  • po sformatowaniu umieść kursor wewnątrz zbioru danych i aktywuj na wstążce zakładkę Narzędzia tabel, a następnie w grupie Narzędzia kliknij przycisk Podsumuj w tabeli przestawnej.

Podsumuj w tabeli przestawnej