Tabele - garść cennych informacji

Tabele są jednym z najważniejszych nowych narzędzi Excela 2007 i 2010. Znacznie różnią się od zwykłych zakresów, do których przywykliśmy w poprzednich wersjach programu, z powodu wielu sprężonych z nimi, funkcjonalnych narzędzi, działających automatycznie lub na żądanie. Dodatkowo ułatwiają i przyspieszają wykonywanie wielu działań, a także chronią przed niektórymi błędami.

Dzięki nim szybko uzyskamy informacje zbiorcze, a także możliwość filtrowania i sortowania danych względem wybranych kryteriów. Tabela jest to bowiem specjalny obiekt wyposażony w wiele dodatkowych narzędzi i możliwości.

Różnice między tabelą a zwykłym zakresem są następujące:

1. tworząc tabelę Excel stosuje formatowanie domyślne, które potem bardzo łatwo zmienić na inne dostępne w galerii gotowych stylów;

2. rozmiary tabeli można szybko zmienić, przeciągając myszą uchwyt umieszczony w jej prawym dolnym rogu. Nie można zaś przeciągnąć uchwytu po przekątnej, co oznacza, że nie jest możliwe jednoczesne dodawanie kolumn i wierszy;

3. przyjemną cechą tabel jest ich automatyczne powiększanie się po wpisaniu czegokolwiek do dowolnej komórki bezpośrednio sąsiadującej z tabelą po prawej stronie;

4. bardzo przyjemną i pożyteczną cechą tabel jest automatyczne powielanie w całej kolumnie lub wierszu formuł wprowadzonych do pojedynczej komórki;

5. innym wygodnym narzędziem jest włączany lub wyłączany na żądanie wiersz bądź kolumna podsumowania. Tabele są wyposażone w wiele innych dodatkowych poleceń umieszczonych na wstążce Narzędzia tabel dostępnych zawsze gdy uaktywnimy komórkę lub zakres należący do tabeli.

Narzędzia tabel

6. po prawej stronie nagłówków tabeli są umieszczone przyciski rozwijające menu filtrowania i sortowania (również według kolorów). Wyświetlanie tych przycisków można włączać-wyłączać aktywując na wstążce kartę Narzędzia główne/Edytowanie/Sortuj i filtruj - Filtruj, pod warunkiem, że aktywna komórka znajduje się  w obrębie naszej tabeli. 

Menu filtrowania i sortowania danych w tabeli

7.  jeśli przewiniesz arkusz w dół tak, że zniknie wiersz nagłówkowy tabeli, nagłówki tabel zostaną wyświetlone zamiast nagłówków kolumn;

Nagłówki tabeli zamiast nagłówków kolumn

8. formatowanie tabeli jest dynamiczne, tzn. dodawanie (usuwanie) kolumn (wierszy) nie niszczy ogólnego stylu formatowania. Można to zauważyć na poniższym rysunku, gdyż wstawienie wiersza 10 nie zakłóciło naprzemiennego formatowania kolejnych rekordów.

Wstawianie wiersza do tabeli