Zamiana zakresu na tabelę

Załóżmy, że otrzymaliśmy zestaw powiązanych ze sobą danych, np. zestawienie danych finansowych klientów jednego z banków. Wiersz nagłówkowy zawiera nazwy kategorii danych typu rodzaj rachunku, status, miejsce wpłaty, kwota wpłaty. Każdy kolejny wiersz zawiera dane transakcji realizowane przez poszczególnych klientów.

Przy podejściu tradycyjnym do uzyskania danych dotyczących np. wartości minimalnej i maksymalnej stanu konta w miejscowości Łódź oraz Białystok, należałoby zastosować rozmaite formuły z funkcjami warunkowymi. Lepiej jednak kazać Excelowi potraktować dane jako tabelę, inaczej mówiąc zamienić zakres na tabelę.

Aby to szybko wykonać należy:

  • przejdź do jednej  z komórek wypełnionego zakresu i naciśnij kombinację klawiszy CTRL + T lub wybierz na wstążce Wstawianie/Tabele;
  • pojawi się okno dialogowe Tworzenie tabeli, pozwalające na wybór lub korektę zakresu, a zarazem Excel rozpozna czy istnieje wiersz nagłówkowy. Jeżeli pole "Moja tabela ma nagłówki" zostanie zaznaczone, dane z pierwszego wiersza obszaru danych zostaną potraktowane jako nagłówki kolumn.
  • jeżeli rozpoznanie jest prawidłowe kliknij OK, co spowoduje powstanie tabeli. Zaznaczony zakres zostanie automatycznie sformatowany i pokolorowany. Nagłówki kolumn zyskają również ikony.

Zakres został zamieniony na tabelę