Zestawienie danych sformatowane stylem z tabeli

Wielokrotnie każdy z nas tworzył różnego rodzaju zestawienia robione w Excelu a potem próbował w jakiś estetyczny sposób sformatować wprowadzone dane, aby raport końcowy przybrał bardziej profesjonalny wygląd. Aby móc usprawnić sobie pracę a zarazem skrócić czas poświęcony na formatowanie końcowego  raportu proponuję użyć galerii formatów tabeli do szybkiego sformatowania budowanych zestawień. Aby to zrobić należy:

 

  • zaznaczyć zakres, który chcemy sformatować i wybrać polecenie Narzędzia główne/Style/Formatuj jako tabelę;
  • wybrać z galerii odpowiedni styl formatowania i potwierdzić formatowanie proponowanego przez Excel zakresu;
  • następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu utworzonej tabeli i z menu podręcznego wybrać polecenie Tabela/Konw. na zakres.
Tabela zostanie zamieniona na zwykły zakres, ale formatowanie wybrane z galerii nie zostanie usunięte. Jest to bardzo szybki i wygodny sposób formatowania zakresów.