Formatowanie tabeli - zmiana domyślnego stylu

Najszybszym sposobem zamiany zakresu na tabelę jest użycie skrótu klawiaturowego CTRL + T. Tabela utworzona w ten sposób automatycznie otrzymuje formatowanie, w Excelu 2010 nadawany jest styl domyślny - Styl tabeli - średni 2. Styl domyślny w każdym momencie możemy jednak zmienić na dowolnie przez nas wybrany. Aby w przyszłości każda nowo tworzona tabela była automatycznie formatowana wybranym przez nas stylem należy:

 

  • kliknąć w dowolnym miejscu utworzonej tabeli i aktywować na wstążce kartę Narzędzia główne/Style/Formatuj jako tabelę. Pojawi się wówczas lista dostępnych stylów. Przemieszczając kursor myszy nad kolejnymi ikonami będziemy mogli obserwować zmieniający się wygląd tabeli;
  • po stwierdzeniu, że dany styl będzie najlepszy przy tworzeniu kolejnych tabel, w wybrany styl kliknąć prawym przyciskiem myszy i z menu podręcznego wybrać polecenie Ustaw jako domyślny.