Zmiana rozmiarów tabeli

Bardzo często po zamianie zwykłego zakresu danych na tabelę wraz z upływem czasu dochodzimy do wniosku, że przydałaby się jeszcze jedna dodatkowa kolumna lub kilka dodatkowych wierszy, ponieważ znalazły się istotne informacje, które warto umieścić w naszej bazie danych. Bardzo przyjemną cechą tabel jest możliwość płynnego powiększania rozmiarów bez konieczności ponownego definiowania nowych rozmiarów.

 

Sposób 1 - zmiana rozmiarów tabeli przez przeciąganie uchwytu 

Rozmiary tabeli można łatwo zmienić przeciągając uchwyt umieszczony w jej dolnym prawym rogu.

  • przeciągając uchwyt rozmiarów tabeli w prawo można dodać kolejne kolumny, które otrzymują automatycznie nagłówki Kolumna1, Kolumna2 itp. Domyślne nazwy nagłówków później można bez problemu zmienić na własne przez zwykłe wpisanie do komórek nowego tekstu;
  • przeciągając uchwyt w dół można dodawać do tabeli kolejne wiersze.
Dodawanie do tabeli kolejnych wierszy
  • przeciągając uchwyt w lewo lub w górę można odpowiednio zmniejszać liczbę kolumn lub wierszy należących do tabeli. Nie można jedynie przeciągać uchwytu rozmiarów tabeli po przekątnej, co oznacza, że nie jest możliwe jednoczesne dodawanie kolumn i wierszy.
Sposób 2 - zwiększanie rozmiarów tabeli przez wypełnienie sąsiedniej komórki
 
Bardzo ciekawą cechą tabel jest automatyczne rozszerzenie w wyniku wpisywania czegokolwiek w jedną z komórek sąsiadujących zarówno po prawej stronie tabeli jak również i na dole tabeli.
  • aby dodać kolejną kolumnę do tabeli można zrobić to zarówno wpisując do komórki D1 słowo np. Status jak również poprzez wpisanie innego dowolnego zwrotu do komórki np. D7. W analogiczny sposób działa wpisanie czegokolwiek do jednej z komórek wiersza leżącego bezpośrednio pod tabelą.