Wpisywanie formuł do kolumn tabeli

Niewątpliwie bardzo użyteczną cechą tabel jest automatyczne wypełnianie się kolumn i wierszy formułami wpisanymi do jednej z komórek należących do tabeli, niezależnie od ich długości. Załóżmy, że otrzymaliśmy zadanie wyliczenia średniej ceny sprzedaży poszczególnych produktów. Przykładowe zestawienie przedstawia rysunek.

 

  • w komórce D1 wpisz nagłówek Średnia, co spowoduje dołączenie kolumny D do tabeli;
  • w komórce D2 zaś wprowadź formułę =C2/B2 zatwierdź klawiszem ENTER. Wprowadzona formuła zostanie skopiowana w dół kolumny do wszystkich komórek kolumny D należących do tabeli.