Automatycznie aktualizujący się wykres o nowe dane

Wykresy, czyli graficzne przedstawienie danych, są szczególnie przydatne gdy chcemy szybko poznać ogólne tendencje zmian lub przygotować poglądową prezentację. Tworząc wykresy najlepiej na samym początku zadbać o dynamiczne powiązanie wykresów z danymi, co oznaczałoby koniec z ręcznym korygowaniem zakresów danych.

Chcąc, aby Excel po dodaniu nowych danych do arkusza, automatycznie się uaktualnił o nowe pozycje należy skorzystać z następującej metody. Sztuczka polega na zapewnieniu tego, by zakres danych używanych przez wykres przekonwertować na Tabelę. Aby to zrobić należy:

  • przejdź do jednej z komórek zakresu używanego przez wykres i naciśnij kombinację klawiszy CTRL+T lub wybierz na wstążce polecenie Wstawianie/Tabele/Tabela.

Automatycznie aktualizujący się wykres o nowe dane

 

Od tego momentu jeśli usuniesz lub dodasz wiersze z góry lu z dołu tabeli, wykres zostanie odpowiednio dostosowany.