Błyskawiczny wykres kolumnowy

Interpretowanie danych zapisanych w tabelach jest bardzo uciążliwe i nudne. Analizując różne zestawienia, interesują nas zwykle nie dane szczegółowe lecz tendencje zmian i wyniki ogólne. Najczęściej chcemy się dowiedzieć, czy jakaś wartość wzrasta czy maleje, w których miesiącach sprzedaż była powyżej średniej lub

jak rozkładała się wśród wszystkich handlowców. Wszystko to łatwiej zobaczyć na wykresach, niż odczytywać z tabel. Czy wiesz jak najszybciej zbudować wykres kolumnowy na podstawie dowolnych danych źródłowych? 

  • zaznacz odpowiedni zakres danych i wciśnij klawisz F11.