Dane zewnętrzne

Mianem danych zewnętrznych określa się dane zlokalizowane poza obrębem arkusza Excela, w pliku, bazie danych na serwerze lub stronie internetowej. Z myślą o przeprowadzeniu dodatkowej analizy tego typu dane można importować bezpośrednio do:

  • arkusza;

Zależnie od ilości danych, operacja taka może sprawić, że arkusz stanie się dość duży. Jednakże bezpośredni dostęp do danych daje maksymalną elastyczność, gdy zamierzamy poddać je analizie. Korzystając z danych zawartych w arkuszu, nie tylko można utworzyć tabelę przestawną, ale także zastosować inne narzędzia analizy danych oferowane przez Excela, takie jak tabele, funkcje bazodanowe czy scenariusze.

  • tabel przestawnych;

Zaletą bezpośredniego importowania danych do tabeli przestawnej jest to, że Excel nie musi przechowywać dwóch kopii danych - jednej w arkuszu a, natomiast drugiej w buforze tabeli przestawnej. Wadą jest to, że dane można analizować wyłącznie za pomocą raportu tabeli przestawnej. Nie są możliwe innego typu analizy danych wymagające bezpośredniego dostępu do arkusza.