Podsumowanie miesięcznych obrotów

Większość systemów finansowo-księgowych, z których korzystają firmy, posiadają narzędzia służące  do ustalania wartości miesięcznych obrotów nie uwzględniając faktur korygujących dotyczących rabatów potransakcyjny. Co jednak jeśli dział rozliczeń pracuje na systemie, w którym nie ma takiego narzędzia, a musi ustalić miesięczną wartość sprzedaży z daną siecią handlową aby móc rozliczyć np.  bonus zakupowy.

Jedyne co może otrzymać z systemu, to zestawienie faktur sprzedaży danego klienta. Przykładowe zestawienie przedstawia rysunek.

Aby szybko uporać się z tym zadaniem można wykorzystać Sumy częściowe lub utworzyć raport tabeli przestawnej a następnie dokonać grupowania danych.

  • w pierwszej kolejności zaznacz wszystkie dane w kolumnie C i wciśnij kombinację klawiszy Ctrl+1;
  • przejdź do zakładki Liczby następnie w Kategorii Data wybierz Typ np.  marzec 01 i zatwierdź OK;
  • uaktywnij kartę Dane i w grupie poleceń Konspekt wskaż Suma częściowa;
  • z pierwszej rozwijanej listy Dla każdej zmiany w: wybieramy nazwę kolumny, w której znajdują się wartości stanowiące kryteria obliczeń. W naszym przykładzie należy wybrać Data sprzedaży;
  • z listy Użyj funkcji wybierz Suma, bo mają to być zestawienia podsumowujące;
  • w polu Dodaj sumę pośrednią do zaznacz nazwę kolumny z kwotami (Wartość netto);
  • u dołu okna zaznacz jeszcze opcję Podsumowania poniżej danych. 

  • po zatwierdzeniu OK do naszej tabeli zostaną dodane wiersze, ich nagłówki będą składać się z  nazw miesięcy i wyrazu Suma. Podsumowana zostanie również cała tabela. Automatycznie także zostanie utworzony konspekt umożliwiający łatwe ukrywanie i odkrywanie szczegółów.