Formularz jako sposób na wprowadzanie danych

Formularz Excela to narzędzie, które pozwala na łatwe wprowadzanie danych do przygotowanych tabel lub zakresów danych. Jego możliwości są bardzo ograniczone w porównaniu do formularzy użytkownika, które projektuje się w edytorze VBA.

Czytaj więcej...

Kompletność (ciągłość) danych w arkuszu

Kluczem do bezproblemowego użycia wielu narzędzi Excela jest odpowiednie przygotowanie danych i zapewnienie, aby analizowany obszar był spójny i kompletnie wypełniony. Jeśli tak nie jest, czeka nas żmudne uzupełnianie braków lub ręczne usuwanie pustych wierszy. Okazuje się, że możemy się przed tym bardzo łatwo uchronić. Fragment przykładowego zestawienia przedstawia rysunek.

Czytaj więcej...

Wprowadzanie do komórek Excela określonej ilości znaków

Przygotowując zestawienia w Excelu, które będą później rozsyłane do innych użytkowników w celu uzupełnienia, na pewno zależy nam na prawidłowym wypełnieniu poszczególnych rubryk. Niestety jak życie dowodzi, ludzie mają różne przyzwyczajenie dotyczące sposobu uzupełniania danych w arkuszach. W takiej sytuacji warto zastanowić się nad ograniczeniem możliwości wprowadzania danych do poszczególnych komórek.

Czytaj więcej...

Wprowadzanie tylko unikatowych wartości do komórek Excela

Ze względu na wszechstronność zastosowań aplikacji Excel, często zdarza się, że w arkuszach rejestrujemy dane naszych kontrahentów. Zwykle pracownicy działów handlowych sukcesywnie wprowadzają dane obsługiwanych klientów do Excelowej bazy. Wraz z upływem czasu baza zawiera coraz więcej firm i często stajemy przed dylematem czy dany klient jest w bazie czy też nie?

Czytaj więcej...

Automatyczna aktualizacja zawartości rozwijanej listy

Tworząc rozwijaną listę elementów dla dowolnej komórki arkusza, można skorzystać z narzędzia sprawdzanie poprawności danych.

Czytaj więcej...

Zbiorcze usuwanie reguł sprawdzania poprawności

Sprawdzanie poprawności danych jest przydatnym narzędziem, tylko wówczas jeśli będzie użyte we właściwych miejscach i z zachowaniem umiaru. Co jeśli otrzymasz skoroszyt przepełniony komunikatami, ograniczeniami oraz mnóstwem list rozwijanych.

Czytaj więcej...

Ograniczenia narzędzia sprawdzanie poprawności danych w Excelu

Sprawdzanie poprawności danych jest bardzo przydatnym narzędziem, w którym można zdefiniować reguły poprawności danych, ale posiada istotną wadę.

Czytaj więcej...

Sprawdzanie poprawności danych za pomocą listy z innego arkusza

W poprzednich wersjach arkuszy kalkulacyjnych, zalecane było aby lista elementów była wprowadzona w tym samym arkuszu co komórka, która zawierała listę rozwijaną. W przypadku Excela 2010 nie jest to już konieczne. A co jeśli utworzony przez nas skoroszyt będzie wykorzystywany przez inne osoby, które jeszcze używają wcześniejszych wersji.

Czytaj więcej...

Tworzenie listy rozwijanej w komórce arkusza Excel

Jeżeli przygotowujesz w Excelu ankiety, które będą później rozsyłane do innych użytkowników w celu uzupełnienia, na pewno zależy Ci na prawidłowym wypełnieniu poszczególnych rubryk. Niestety jak życie dowodzi, ludzie mają różne przyzwyczajenie dotyczące sposobu wprowadzania danych do arkusza.

Czytaj więcej...

Tekst jako kolumny nietypowe zastosowanie

Załóżmy że otrzymałeś od pracownika działu marketingu zestawienie zrealizowanych zleceń przez firmy zewnętrzne za III kwartał 2012r. Chciałbyś je pogrupować okresami, ale pojawił się problem.

Czytaj więcej...