Tworzenie listy rozwijanej w komórce arkusza Excel

Jeżeli przygotowujesz w Excelu ankiety, które będą później rozsyłane do innych użytkowników w celu uzupełnienia, na pewno zależy Ci na prawidłowym wypełnieniu poszczególnych rubryk. Niestety jak życie dowodzi, ludzie mają różne przyzwyczajenie dotyczące sposobu wprowadzania danych do arkusza.

W takiej sytuacji warto zastanowić się nad ograniczeniem możliwości wprowadzania danych do poszczególnych komórek szczególnie w przypadku gdy dane często się powtarzają. Sztuczka związana z utworzeniem takich ograniczeń polega na skorzystaniu z narzędzia Sprawdzanie poprawności danych. Docelowo chcemy utworzyć, aby w jednym z naszych pól w ankiecie - wykształcenie pojawiła się lista rozwijana z rodzajami wykształcenia do wyboru:

Aby to wykonać należy:

  • wprowadź listę elementów do zakresu komórek arkusza, w naszym przykładzie będzie to lista rodzajów wykształcenia, która mieści się w zakresie pól K9:K14;
  • zaznacz komórkę, która ma zawierać rozwijaną listę elementów (w przykładzie komórka C9) - wywołaj polecenie Dane/Narzędzia danych/Poprawność danych, następnie w oknie dialogowym Sprawdzanie poprawności danych kliknij zakładkę Ustawienia;
  • z listy rozwijanej Dozwolone - wybierz pozycję Lista, następnie określ zakres komórek zawierających elementy listy w polu Źródło. W przykładzie zdefiniowana zakres K9:K14. Upewnij się czy pole opcji Rozwinięcia w komórce jest zaznaczone, jeśli tak - zatwierdź wprowadzano dane klikając przyciskiem OK.

Tworzenie listy rozwijanej w komórce arkusza Excel

 

Co jeśli nasza lista elementów znajduje się w innym arkuszu, co komórka która zawiera listę rozwijaną – a Ty korzystasz z innej wersji programu niż Excel 2010 – najprostszą metodą obejścia tego ograniczenia jest wykorzystanie nazw w Excelu.