Filtrowanie unikatowych wartości

Wyobraźmy sobie sytuację, że otrzymaliśmy zestawienie sprzedaży, które obejmuje kilkaset pozycji jednego z naszych kontrahentów. Raport obejmuje wartości wysyłek do poszczególnych odbiorców zlokalizowanych na terenie całego kraju, a zatem nazwy miejscowości się powtarzają. Naszym zadaniem jest uzyskanie listy unikatowych miejscowości do których była realizowana sprzedaż.

Tym razem posłużę się filtrem zaawansowanym, który umożliwi łatwe zbudowanie listy miejscowości bez powtórzeń. Prezentowany przykład jest alternatywnym sposobem na osiągnięcie tego samego efektu jaki prezentowałem w artykule Jak znaleźć unikatowe wartości? Rozwiązanie zaprezentuję na przykładzie z rysunku.

  • zaznacz całą kolumnę, którą chcesz przefiltrować poprzez kliknięcie jej nagłówka w naszym przykładzie Miasto;
  • uaktywnij kartę Dane i w grupie poleceń Sortowanie i Filtrowanie kliknij Zaawansowane;

Filtrowanie unikatowych wartości

  • w oknie, które się pojawi zaznacz opcję Kopiuj w inne miejsce;
  • w polu kopiuj do określ miejsce wstawienia przefiltrowanych nazw. Wpisz np. $G$1 i zaznacz pole Tylko unikatowe rekordy i zatwierdź OK.