Ograniczanie obszaru roboczego arkusza

Czy przydarzyła Ci się sytuacja, że podczas zaznaczania komórek za pomocą myszy, arkusz przewijał się zbyt szybko i trudno było Ci precyzyjnie zaznaczyć właściwy obszar? Myślę, że pewnie niejednokrotnie - czynność zaznaczania myszą okazała się dla Ciebie uciążliwa.

Czytaj więcej...

Skuteczne ukrywanie arkusza w skoroszycie

Czy kiedykolwiek chciałeś ograniczyć dostęp do określonego arkusza w skoroszycie? Najczęściej stosowaną metodą w takiej sytuacji jest ukrycie arkusza.

Czytaj więcej...

Sprawne poruszanie się między arkuszami w ramach skoroszytu

Dokumentem Excela jest skoroszyt, który może zawierać wiele arkuszy, które są identyfikowane za pomocą zakładek umiejscowionych w dolnej części programu. Aby uaktywnić wybrany arkusz wystarczy kliknąć w jego zakładkę z unikatową nazwą.

Czytaj więcej...

Usuwanie istniejących hiperłączy

W poprzednich wersjach programu Excel, aby zamienić istniejące hiperłącza na tekst konieczne było usuwanie łączy pojedynczo. W Excel 2010 wreszcie poprawiono to i umożliwiono usunięcie wielu hiperłączy w ramach jednej operacji. Aby to wykonać należy:

Czytaj więcej...

Nadawanie nazw i kolorów etykietom arkuszy

Pracując w skoroszytach przepełnionych danymi, składających się z dziesiątek arkuszy, nietrudno stracić orientację. Można jednak temu zapobiec, nadając zakładkom unikalne nazwy i kolory. Arkuszom najlepiej nadawać nazwy w taki sposób, aby sugerowały o tematyce zawartych w nich informacji. Taki zeszyt jest bardziej przyjazny dla autora, a przede wszystkim dla użytkownika, który będzie z niego korzystał.

Czytaj więcej...

Liczba arkuszy w nowym skoroszycie

Standardowo w skoroszycie znajdują się 3 puste arkusze. Przygotowując obszerne zestawienia i raporty zazwyczaj potrzebujemy ich kilkunastu. Pierwszą czynnością, jaką musimy zwykle wykonać, będzie wstawienie kilkunastu pustych arkuszy, do których zostaną później wprowadzone dane. 

Czytaj więcej...

Ekspresowa zmiana nazwy arkusza

Standardowe nazwy arkuszy w postaci "Arkusz1", "Arkusz2",... nie sugerują co się na nich znajduje. Jeśli zeszyt składa się wyłącznie z jednego arkusza, to tak naprawdę jego nazwa jest obojętna, ponieważ o jego zawartości powinna mówić nazwa zeszytu. Jeśli skoroszyt zawiera więcej niż jeden arkusz to należy zmienić nazwy wszystkich arkuszy na takie, które będą sugerowały, jakie informacje są w nich zawarte.

Czytaj więcej...

Czytelny wydruk bez powiększania czcionek

Zdarza się bardzo często sytuacja, że chcesz wydrukować zestawienie obejmujące kilka lub kilkanaście komórek. Po wydrukowaniu będzie ono mało widoczne na kartce A4 i zajmowało jej niewielki fragment. Co należy zrobić w takiej sytuacji, aby nie powiększać czcionki w arkuszu (co niestety często powoduje zmianę układu danych w komórkach), a potem wracać do pierwotnego rozmiaru?

Czytaj więcej...