Skuteczne ukrywanie arkusza w skoroszycie

Czy kiedykolwiek chciałeś ograniczyć dostęp do określonego arkusza w skoroszycie? Najczęściej stosowaną metodą w takiej sytuacji jest ukrycie arkusza.

Jeśli nie chcesz, aby dany arkusz był widoczny dla wszystkich użytkowników, możesz go ukryć – klikając prawym przyciskiem myszy w zakładkę z jego nazwą i z menu podręcznego wybierając polecenie Ukryj. Aby ukryty arkusz odkryć, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy dowolną zakładkę arkusza i wybrać polecenie Odkryj (aktywne tylko wtedy, gdy jakieś arkusze są ukryte). Jeśli zaś chciałbyś głębiej ukryć arkusz przed niepożądanymi osobami, należy wykonać następujące czynności:

  • najpierw upewnij się czy na wstążce jest widoczna karta Deweloper – w przeciwnym wypadku należy ją wyświetlić;
  • przejdź do arkusza, który zamierzasz ukryć, aktywuj na wstążce kartę Deweloper i w grupie poleceń Formanty kliknij w ikonę Właściwości, aby otworzyć okno Properties;
  • w oknie Properties kliknij właściwość Visible (Widoczny). Następnie z rozwijanej listy wybierz ostatnią pozycję czyli wartość 2-xlSheetVeryHidden.

Skuteczne ukrywanie arkusza w skoroszycie

Od tej pory odkrycie arkusza za pomocą dowolnego polecenia Excela będzie niemożliwe – nawet przy pomocy ponownego wyświetlenia okna Properties. Aby ponownie wyświetlić ukryty w/w metodą arkusz, należy skorzystać z krótkiego kodu makro.