Ekspresowa zmiana nazwy arkusza

Standardowe nazwy arkuszy w postaci "Arkusz1", "Arkusz2",... nie sugerują co się na nich znajduje. Jeśli zeszyt składa się wyłącznie z jednego arkusza, to tak naprawdę jego nazwa jest obojętna, ponieważ o jego zawartości powinna mówić nazwa zeszytu. Jeśli skoroszyt zawiera więcej niż jeden arkusz to należy zmienić nazwy wszystkich arkuszy na takie, które będą sugerowały, jakie informacje są w nich zawarte.

Taki zeszyt jest bardziej przyjazny dla autora, a przede wszystkim dla użytkownika, który będzie z niego korzystał. 

Najpopularniejszym sposobem wykonania tej czynności jest skorzystanie z polecenia Zmień nazwę arkusza. W edycjach MS EXCEL 2007/2010 polecenie dostępne jest po uaktywnieniu karty Narzędzia główne i rozwinięciu listy Format z lokalizowanej w grupie poleceń Komórki.

Użytkownicy często działają na skróty i wywołują wspomniane polecenie z menu podręcznego. Pojawia się ono po kliknięciu karty arkusza prawym przyciskiem myszy. Jest jeszcze szybszy sposób!

Aby szybko zmienić nazwę dowolnego arkusza:

  • najedź wskaźnikiem myszy nad kartę z nazwą arkusza;
  • szybko dwukrotnie kliknij lewym przyciskiem myszy;
  • tło nazwy arkusza stanie się podświetlone (czarne), zachęcając do wpisania nowej przyjaznej nazwy.