Usuwanie pustych wierszy bez użycia makra

Puste wiersze znajdujące się pomiędzy właściwymi danymi są szczególnie uciążliwe wówczas, gdy chcesz w arkuszu uruchomić dowolny kreator (np. tabel przestawnych). Excel nie będzie mógł odczytać odpowiedniego zakresu komórek z danymi źródłowymi, więc będziesz musiał to zrobić ręcznie.

Jeśli pustych wierszy byłoby kilka bądź kilkanaście, to mógłbyś je usunąć ręcznie. W przypadku gdy będzie ich dużo więcej, zadanie zrobi się niezwykle pracochłonne. Okazuje się, że wcale nie musi tak być. Przykładowe zestawienie z pustymi wierszami przedstawia rysunek. 

 Aby pozbyć się pustych wierszy:

  • zaznacz całe zestawienie razem z wierszem nagłówka i wciśnij klawisz funkcyjny F5.
  • w wyświetlonym oknie kliknij Specjalnie i zaznacz opcję Puste.
  • zatwierdź, klikając OK, a puste wiersze zostaną podświetlone.
  • kliknij jeden z nich prawym przyciskiem myszy i z menu podręcznego wybierz polecenie Usuń, a następnie Cały wiersz.
  • zatwierdź OK i gotowe.