Kopiowanie tylko widocznych komórek

Zdarzają się często sytuacje, że w arkuszach znajdują się obszerne zestawienia, które nie zawsze chcemy przesyłać w takiej formie dla naszych współpracowników lub przełożonych. Najczęściej ukrywamy wybrane wiersze lub kolumny z danymi, potem wybieramy polecenie Kopiuj i Wklej.

Czytaj więcej...

Ukrywanie zawartości komórek

Przygotowując zestawienia w Excelu, które później będą uzupełniane przez innych użytkowników, czasem zachodzi konieczność ukrycia zawartości wybranych komórek.

Czytaj więcej...

Wydajne zaznaczanie komórek i zakresów

Podczas formatowania danych w skoroszytach Excel, należy najpierw zaznaczyć wyłącznie te komórki, na których mają być wykonane operacje formatujące. Aby to sprawnie wykonać, najlepiej skorzystać z n/w technik zaznaczania:

Czytaj więcej...

Ręczne zawijanie tekstu w komórce

Długi tekst wpisywany do komórki, często nie mieści się w jej obrębie. Jeśli komórka znajdująca się bezpośrednio z prawej strony nie jest pusta, w komórce zawierającej długi tekst widoczny będzie jedynie jego fragment.

Czytaj więcej...

Błyskawiczne wprowadzanie tekstów z komórek powyżej

Excel bardzo często służy jako narzędzie, w którym pracownicy działu marketingu prowadzą rejestr faktur wpływających do działu. Oprócz informacji o dacie otrzymania dokumentu oraz kwocie faktury w jednej z kolumn rejestrują nazwy firm, które powtarzają się z reguły prawie w każdym miesiącu.

Czytaj więcej...

Wyśrodkowanie bez konieczności scalania komórek

Przygotowując różne zestawienia i chcąc aby były zrozumiałe dla innych użytkowników, zawsze warto bezpośrednio nad prezentowanymi danymi umieścić tytuł naszego raportu. Aby wyglądał estetycznie powinien być wyśrodkowany względem zestawienia. Najczęściej stosowaną w takim przypadku metodą jest skorzystanie z polecenia Scal i wyśrodkuj.

Czytaj więcej...

Malarz formatów - błyskawiczne formatowanie komórek

Formatowanie bywa pracochłonnym zajęciem, więc gdy raz je wykonamy, zwykle nie mamy ochoty powtarzać tych samych czynności. Dlatego Excela wyposażono w bardzo pożyteczne narzędzie nazwane Malarzem formatów. Pomimo tego, że narzędzie pozwala łatwo i szybko kopiować formaty, niewielu użytkowników jednak z niego korzysta.

Czytaj więcej...

Automatyczne wstawianie przecinka dziesiętnego

Częstym pytaniem zadawanym głównie przez pracowników działów finansowych jest: "Czy można nakazać, aby Excel sam wstawiał przecinek dziesiętny?". Okazuje się, że można. Załóżmy, że wciąż wprowadzasz do komórek wiele kwot z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, np. prowadząc monitoring cen półkowych konkurencji.

Czytaj więcej...

Wyłączanie funkcji tworzenia hiperłączy

Jedno z pytań najczęściej zadawanych przez użytkowników Excela brzmi: "W jaki sposób można wyłączyć funkcję automatycznego tworzenia hiperłączy?". Jeśli chcesz aby podczas wpisywania danych, nigdy nie były automatycznie tworzone hiperłącza, wykonaj następujące kroki:

Czytaj więcej...

Autouzupełnianie pominiętych zakresów komórek

Zestawienia tworzone ręcznie przez różnych użytkowników, posiadają zwykle powtarzający się błąd, przyzwyczajenie do pozostawiania pustych zakresów komórek w przypadku powtarzających się danych, jak na poniższym rysunku. Takie zestawienie jest w zasadzie bezużyteczne jeśli chcielibyśmy filtrować lub grupować dane według kolumny zawierającej informacje data wysyłki.

Czytaj więcej...

Stosowanie w arkuszu ułamków zwykłych

Tworząc rejestr zatrudnionych pracowników, wielu użytkowników aplikacji MS Excel, a szczególnie pracownicy działu kadr, zetknęło się pewnie z problemem podczas wpisywania do arkusza ułamków zwykłych. Wprowadzając do komórki ułamek ¾ Excel automatycznie zamienia go na datę.

Czytaj więcej...

Szybkie wklejanie zawartości komórki z wiersza powyżej

Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest możliwość pojawienia się zawartości komórki, która znajduje się bezpośrednio nad komórką jaką obecnie edytujemy. Zadanie, jakie należy wykonać okaże się bardziej zrozumiałe jak zapoznacie się z przykładem.

Czytaj więcej...

Szybkie powielanie tego, co na górze lub po lewej stronie komórki

Wyobraźmy sobie sytuacje, iż musisz przygotować dane wszystkich zatrudnionych pracowników w firmie na najbliższe posiedzenie Zarządu. Twoja tabela składa się z kilku kolumn, do których należy wprowadzić dane, z których większość się powtarza  a TY nie lubisz tracić czasu na ponowne wpisywanie.

Czytaj więcej...

Wyświetlanie w komórce nazwy skoroszytu

W przypadku gdy pracujesz jednocześnie w wielu arkuszach składających się z podobnych zestawień, bardzo przydatne okazuje się wyświetlanie nazwy skoroszytu i ścieżki dostępu do niego. Dzięki temu będziesz miał stałą kontrolę nad swoimi zestawieniami porozrzucanymi w różnych folderach na dysku. Aby uzyskać taki efekt, wystarczy, że do dowolnej pustej komórki arkusza wstawisz formułę:

Czytaj więcej...

Jednoczesne wypełnianie wielu komórek

Przyjmijmy, że potrzebujesz wypełnić 500 komórek tym samym tekstem. Wielu użytkowników wpisałoby tekst do pierwszej komórki, a następnie skopiowało w dół za pomocą uchwytu wypełnienia. Niestety arkusz w pewnym momencie zacznie przewijać wiersze tak szybko, że trudno będzie precyzyjnie wypełnić zakres A1:A500. Polecam zatem ciekawy trik.

Czytaj więcej...