Tabliczka mnożenia

W artykule Tabliczka mnożenia - utworzona jedną formułą opisałem jak za pomocą formuły tablicowej można bardzo szybko utworzyć w Excelu tabliczkę mnożenia o rozmiarach 10x10. Teraz chciałbym pokazać inny sposób wykonania, równie błyskawiczny, który bazuje na wiedzy z zakresu adresowania względnego i bezwzględnego.

Czytaj więcej...

Ciekawe zastosowanie klawisza F4

Blokując znaki $ w adresach wierszy lub kolumn można wpisywać ręcznie, lecz wygodniej podczas edycji, używać klawisza F4 (niezależnie czy edytujemy formułę w komórce czy na pasku edycji). Podczas pisania lub poprawiania formuły, kolejne przyciskanie klawisza F4 powoduje zmiany względności adresu pokazane na poniższym rysunku.

Czytaj więcej...

Adresy względne i bezwzględne

Ogromne możliwości Excela opierają się na formułach, czyli seriach instrukcji powodujących wykonanie pewnych obliczeń lub innych akcji. Sprawne posługiwanie się formułami wymaga poznania funkcji i sposobów adresowania, czyli inaczej odwoływania się do zakresów i komórek. Możemy mówić - jak kto woli o adresach bądź odwołaniach względnych i bezwzględnych.

Czytaj więcej...