Obliczanie średniej wartości liczb z ignorowaniem wartości zerowych

W programie Excel są dostępne różne sposoby określania wartości średniej zbioru liczb. Na przykład przy użyciu funkcji można obliczać średnie proste i ważone, a także średnie z wykluczeniem określonych wartości. Jeżeli chciałbyś obliczyć średnią z komórek zawierających zera, to stosując funkcję ŚREDNIA, uzyskasz nieprawidłowy wynik.

Czytaj więcej...

Tabliczka mnożenia - utworzona jedną formułą

Popularnym zagadnieniem, jakie króluje na różnych forach internetowych jak również podczas rozmów kwalifikacyjnych jest tabliczka mnożenia znana nam wszystkim jeszcze ze szkoły podstawowej, a dokładniej sposób jest wykonania w Excelu, najlepiej za pomocą jednego kliknięcia. Chodzi oczywiście o formułę wpisaną tylko raz – niekopiowaną do pozostałych komórek.

Czytaj więcej...

Sprzedaż produktów - zliczona jedną formułą

W artykule Szybsze obliczenia - suma.iloczynów opisywałem jak za pomocą funkcji matematycznej można bardzo szybko podsumować sprzedaż wielu produktów, zamiast przemnażania przez siebie zawartości dwóch kolumn i dokonywania podsumowań otrzymanych wyników. Okazuje się, że w Excelu to samo zadanie można wykonać na wiele sposobów.

Czytaj więcej...

Formuły tablicowe - garść pomocnych informacji

Formuły tablicowe:

1. aby zasygnalizować programowi Excel, że wprowadzona formuła powinna być traktowana jako tablicowa, niezbędne jest zatwierdzenie jej z użyciem kombinacji klawiszy Ctrl + Shift + Enter. Zatwierdzenie formuły w tradycyjny sposób może spowodować wystąpienie komunikatu błędu lub wyświetlenie błędnego wyniku obliczeń;

Czytaj więcej...