Tabliczka mnożenia - utworzona jedną formułą

Popularnym zagadnieniem, jakie króluje na różnych forach internetowych jak również podczas rozmów kwalifikacyjnych jest tabliczka mnożenia znana nam wszystkim jeszcze ze szkoły podstawowej, a dokładniej sposób jest wykonania w Excelu, najlepiej za pomocą jednego kliknięcia. Chodzi oczywiście o formułę wpisaną tylko raz – niekopiowaną do pozostałych komórek.

Do rozwiązania tego problemu wykorzystamy formułę tablicową. W pierwszej kolejności przygotujemy zakres danych, gdzie pierwszy wiersz i pierwsza kolumna będą zawierać liczby od, 1 do 10, które mają być przez siebie mnożone, co przedstawia poniższy rysunek.

  • następnie zaznaczamy obszar, w którym będą wyniki mnożenia. W naszym przykładzie będzie to zakres B2:K11;
  • w pasku formuły lub po naciśnięciu klawisza F2 wprowadźmy naszą cudowną formułę =B1:K1*A2:A11 i zatwierdźmy klawiszem CTRL+SHIFT+ENTER. Wyniki wpisanej formuły powinny przedstawiać się jak na poniższym rysunku.
 
Otrzymaliśmy, zatem tabliczkę mnożenia o rozmiarach 10X10 wpisując tylko jedną formułę. Na tym etapie wypadałoby wyjaśnić jak działa powyższa formuła. Tworząc tabliczkę mnożenia mnożymy całe zakresy w naszym przykładzie: pionowy (A2:A11) przez poziomy (B1:K1), a ściślej rzecz ujmując każdą komórkę zakresu pionowego, przez każdą komórkę zakresu poziomego. Dzięki temu, że na samym początku zaznaczyliśmy cały zakres (B2:K11), formuła tablicowa wyliczyła nam wyniki mnożenia w poszczególnych komórkach naszego zaznaczenia.
 
Inny sposób wykonania tego samego zadania można przeczytać w artykule Tabliczka mnożenia.