Modyfikowanie rozmiarów paska formuły

We wszystkich wcześniejszych wersjach Excela niż Excel 2007, edytowanie komórki zawierającej długą formułę lub tekst sprawiało, że arkusz stawał się mało czytelny. Było to szczególnie uciążliwe w przypadku, gdy po kliknięciu w komórkę zawierającą formułę, rozszerzona zawartość paska formuły przysłaniała komórki do których znajdowały się odwołania w formule.

Rysunek poniżej prezentuje okno programu Excel 2003 po zaznaczeniu komórki z dość długą formułą.

Edycja paska formuły w programie Excel 2003

Począwszy od wersji programu Excel 2007, wyeliminowano tą niedogodność, umożliwiając modyfikowanie rozmiarów paska formuły. Oprócz kontrolki, przewijania w pionie – pojawiła się możliwość zmiany wysokości paska formuły przez przeciągnięcie dolnej krawędzi jego obramowania. Jak widać z poniższego rysunku, zwiększenie wysokości paska formuły nie powoduje zakrywania komórki w obrębie arkusza jak to było podczas edycji tej samej komórki ale w wersji Excel 2003.

Modyfikowanie rozmiarów paska formuły