Hurtowe ukrywanie symboli błędów

Zestawienia zawierające symbole błędów wyglądają mało estetycznie, a zarazem sprawiają wrażenie, że obliczenia w nich przeprowadzone są niepoprawne, co wcale nie musi być prawdą.

Błędy nigdy nie są mile widziane w tabelach, zatem najkorzystniej byłoby je ukryć w komórkach. Problem ten można błyskawicznie rozwiązać w następujący sposób. Przykładowe zestawienie z błędami przedstawia rysunek.

Zestawienie zawierające błędy w obliczeniach formuł

  • zaznacz zakres komórek w których znajdują się symbole błędów i wciśnij kombinację klawiszy Ctrl+G lub klawisz funkcyjny F5;
  • zostanie wówczas aktywowane okno dialogowe Przejdź do, w którym wybierz przycisk Specjalnie;
  • w kolejnym oknie zaznacz pole Formuły/Błędy i kliknij OK.

Przechodzenie do - Specjalnie i wybranie opcji Formuły/Błedy

  • Excel podświetli komórki z formułami zwracającymi błędy. Aby je teraz ukryć, wybierz kolor czcionki zgodny z kolorem tła Twojego arkusza. Efekt końcowy widać na poniższym rysunku.