Zaczynanie formuł od znaku plusa (+)

Formuły od początku do końca można wpisywać ręcznie znak po znaku, zaczynając od znaku "równa się", który zawiadamia Excela, że to, co za nim zostanie napisane, ma być traktowane jako formuła. Jeżeli zaś go pominiemy, Excel uzna wpisywany ciąg znaków za tekst. Znak (=) jest niewygodnie umieszczony na klawiaturze z czym się pewnie zgodzi większość użytkowników Excela.

O wiele łatwiej używać znaku (+) na klawiaturze numerycznej, który jest duży, łatwo zauważalny i łatwo dostępny. Jak widać na poniższym rysunku znak (+) wpisany przed formułą po zatwierdzeniu jest automatycznie zamieniany na znak (=) i formuła jest prawidłowo rozpoznawana.