Wyświetlanie formuł zamiast wyników

W komórkach arkuszy Excel wyświetla wyniki zwracane przez formuły. Same formuły można podglądać pojedynczo na pasku edycji, gdzie widzimy zawsze zawartość komórki bieżącej. Jeżeli chcemy wyświetlić w arkuszu i porównać wiele formuły jednocześnie, należy: 

Rozwiązanie 1.

  • aktywujemy na wstążce kartę Formuły a następnie wybieramy przycisk opcji Inspekcja formuł/Pokaż formuły. Excel wyświetli formuły zamiast wyliczanych wartości.
  • ponowne kliknięcie tego przycisku spowoduje powrót do wyświetlania wartości.

 

Rozwiązanie 2.

  • naciśnij kombinację klawiszy Ctrl + ` (pojedynczy cudzysłów znajdujący się nad klawiszem Tab). Powrót do wyświetlania wartości nastąpi po ponownym naciśnięciu tej samej kombinacji klawiszy.

Warto dodać, że polecenie wyświetlanie formuł zamiast wartości dotyczy tylko aktywnego arkusza.