Polecenie Wstaw specjalnie może modyfikować formuły

Wyobraźmy sobie podobny przykład cząstkowego zestawienia sprzedaży zrealizowane przez aptekę, które prezentowałem już na portalu w artykule Sumowanie dwóch kolumn bez użycia formuł lecz tym razem otrzymaliśmy raport trochę w innej postaci.

W kolumnie G zapisano wartości dodatkowej sprzedaży w internecie lecz nie w postaci ilości sprzedanych sztuk poszczególnych produktów lecz wartość sprzedaży danego wyrobu. Naszym zadaniem jest zsumowanie wartości obliczeniowych w kolumnie D z wartościami zapisanymi w kolumnie G.

  • zaznacz zakres G3:G7 i skopiuj do schowka;
  • zaznacz zakres D3:D7, kliknij go prawym przyciskiem myszy i z menu podręcznego wybierz polecenie Wklej specjalnie;
  • w oknie dialogowym Wklejanie specjalne włącz opcję Operacja - Dodaj i kliknij OK. Formuły w kolumnie D zostaną zmodyfikowane w sposób pokazany na rysunku.

W komórce D7 formuła =B7*C7 została zastąpiona formułą =(B7*C7)+1118,9 zwracająca sumę liczby wyliczonej poprzednio w tej komórce i wartości 1118,90 pobranej z komórki G7. Analogicznie zostały również zamienione wszystkie inne formuły w tej kolumnie.