Wartości błędu formuł i funkcji

W przypadku, gdy komórka wykorzystuje błędne wartości lub też wprowadzona została nieprawidłowa funkcja, w komórce wyświetlana się wartość pojawiającego się błędu. Aby móc szybko naprawić błąd i sprawić aby nasz arkusz dalej prawidłowo się przeliczał należy wiedzieć jakiego rodzaju błędów możemy się spodziewać. Niektóre z nich to:

 

Błąd  Przyczyna
#DZIELO/0!  W komórce nastąpiło dzielenie przez zero. Należy sprawdzić dzielnik ułamka.
 #####  Wartość numeryczna, czy też wynik formuły w komórce jest zbyt długi, aby mógł być wyświetlony. Należy zwiększyć szerokość kolumny.
 #ARG!  Używany jest błędny argument funkcji. Być może argumentem są dane nieprawidłowego typu.
 #NAZWA!  Program nie rozpoznaje tekstu podanego w formule. Należy sprawdzić nazwy komórek.
 #N/D!  Wartość jest niedostępna dla funkcji lub formuły.
 #ADR!  Nieprawidłowe odwołanie do komórki. Należy sprawdzić zawartość komórek, które stanowią argumenty funkcji.
 #LICZBA!  Pojawił się problem z liczbą w formule lub funkcji.