Wyliczenia bez wprowadzania formuł

W przypadku gdy konieczne jest wyznaczenie wartości obliczeniowych typu: suma, średnia, min czy max możliwe jest skorzystanie z obliczeń wykonywanych automatycznie przy zakreślonym zakresie komórek. Zaznaczenie komórek powoduje wyświetlenie na pasku stanu wyników funkcji.

Excel 2007/2010 domyślnie wylicza sumę i średnią wartości z zaznaczonego zakresu oraz liczbę elementów Licznik (niepustych komórek) w zakresie. We wcześniejszych wersjach aplikacji Excel możliwe było jedynie obliczenie jednej domyślnej funkcji, którą użytkownik mógł sobie wybrać. Począwszy od wersji Excel 2007 możliwe jest jednoczesne wyświetlenie wyników wszystkich dostępnych funkcji na pasku stanu. Aby to zrobić należy:

  • kliknij prawym przyciskiem myszy na polu wyniku i wybierz z listy interesujące obliczenie poprzez zaznaczenie odpowiedniej funkcji.