Błyskawiczne wprowadzanie zaawansowanych formuł

Zapewne niejeden pasjonat Excela, poświęcał swój cenny czas na tworzenie wielopiętrowych formuł, które potem usprawniały jego codzienną pracę. Formuł na tyle uniwersalnych, że raz opracowane można było stosować w różnych skoroszytach. Aby w przyszłości nie tracić tak cennego czasu z pomocą przyjdzie funkcja autokorekty, która sprawi, że nawet najdłuższe ciągi znaków wstawisz do arkusza za pomocą dwóch klawiszy.

W tym celu:

  • aktywuj na wstążce kartę Plik/Opcje i przejdź do zakładki Sprawdzanie, następnie kliknij przycisk Opcje Autokorekty;

  • w oknie, które się pojawi, przejdź do zakładki Autokorekta
  • kliknij pole Zamień: i wpisz w nim łatwy do zapamiętania ciąg znaków, np. ux
  • w polu Na: wprowadź utworzoną formułę;
  • upewnij się czy zaznaczone jest pole "Zamień tekst podczas pisania", następnie wprowadzone zmiany zatwierdź przyciskiem OK.