Graficzne zestawienie nazw w arkuszu

Używanie nazw w arkuszach jest bardzo dobrą cechą, szczególnie w sytuacji gdy z naszych projektów będą korzystać inne osoby a także wtedy gdy arkusz planujemy użytkować przez długi czas. W dobrze przygotowanym skoroszycie zwykle zdefiniowanych jest bardzo wiele nazw.

Czytaj więcej...

Nieco informacji o "nazwach w Excelu"

Bardzo przydatnym narzędziem, ale dość często traktowanym po macoszemu, nieraz zapominanym są nazwy. Szkoda, ponieważ znacznie upraszczają wiele działań. Najczęściej są stosowane do identyfikowania zakresów, o wiele rzadziej do zapamiętywania stałych lub zmiennych.

Czytaj więcej...