Graficzne zestawienie nazw w arkuszu

Używanie nazw w arkuszach jest bardzo dobrą cechą, szczególnie w sytuacji gdy z naszych projektów będą korzystać inne osoby a także wtedy gdy arkusz planujemy użytkować przez długi czas. W dobrze przygotowanym skoroszycie zwykle zdefiniowanych jest bardzo wiele nazw.

W takiej sytuacji przydatna może się okazać funkcja pozwalająca na określenie położenia nazwanych zakresów. Na szczęście Excel oferuje nam taką możliwość. Wystarczy jedynie zmiana powiększenia widoku. Aby to wykonać należy:

  • uaktywnij kartę Widok i w grupie poleceń Powiększenie kliknij na ikonę z lupką Powiększenie;

Niestandardowe powiększenie widoku arkusza Excel

  • następnie ustaw Niestandardowy współczynnik powiększenia na poziomie 39% lub niższym, a nazwy zdefiniowanych zakresów automatycznie zostaną wyświetlone w dokumencie.

 

Graficzne zestawienie nazw w arkuszu