Automatyczne a ręczne obliczanie

Według domyślnych ustawień po zmianie danych źródłowych, przeliczane są wszystkie formuły i funkcje, znajdujące się w arkuszu. Automatyczne obliczanie jest zwykle bardzo wygodne, ale jeżeli arkusz zawiera obszerne zestawienia, powiązanych ze sobą formuł wraz z odniesieniami do zewnętrznych źródeł danych, ciągłe  przeliczanie przy każdej zmianie w arkuszu, strasznie opóźnia pracę i staje się bardzo męczące.

Twórcy Excela przewidzieli tę sytuację i dali możliwość wyłączenia automatycznego przeliczania arkusza. W tym celu należy:

  • aktywuj na wstążce kartę Plik/Opcje i przejdź do zakładki Formuły. W sekcji Opcje Obliczania zmień obliczanie Automatyczne na Ręczne. Wprowadzone zmiany zatwierdź przyciskiem OK. 

  • po włączeniu przeliczania ręcznego Excel przestaje wykonywać obliczenia podczas wprowadzania lub modyfikacji danych. Są wykonywane dopiero po naciśnięciu klawisza F9 lub kombinacji klawiszy Shift+F9. Zmiana trybu przeliczania formuł dotyczy nie tylko bieżącego arkusza lub skoroszytu lecz wszystkich otwartych skoroszytów i zawartych w nich arkuszy.