Jak sprawdzić ile przeżyłem: lat, miesięcy i dni?

Za pomocą Excela bardzo łatwo i szybko możemy stworzyć kalkulator, który obliczy ile przeżyliśmy lat, miesięcy i dni. Dzięki zastosowaniu funkcji DZIŚ() podczas każdego uruchomienia arkusza data zmieniana będzie automatycznie na aktualną.

W wykorzystywanych do tego celu formułach przyjąłem założenie, że data urodzenia znajduje się w komórce A2 wprowadzona w formacie rrrr-mm-dd, zaś w komórce B2 umieszczona jest funkcja DZIŚ(), tak jak zostało to pokazane na rysunku.

Do obliczenia wieku wykorzystam funkcję DATA.RÓŻNICA, która zwraca różnice pomiędzy datą początkową a końcową w jednostkach wyrażonych w trzecim argumencie.

=DATA.RÓŻNICA($A$2;$B$2;"y") - formuła do obliczenia ilości lat;

=DATA.RÓŻNICA($A$2;$B$2;"ym") - formuła do obliczenia ilości miesięcy;

=DATA.RÓŻNICA($A$2;$B$2;"md") - formuła do obliczenia ilości dni.

Gotowy do pobrania Kalkulator życia - wystarczy jedynie zmienić datę urodzenia w komórce A2 na swoją.