Korzystanie z nowej funkcji AGREGUJ

Jedną z nowych funkcji arkuszowych wprowadzonych w programie Excel 2010 jest funkcja AGREGUJ. Jej przydatność wynika z faktu, że (opcjonalnie) może ona ignorować ukryte komórki i wartości błędów. Funkcja AGREGUJ oferuje metodę radzenia sobie z ograniczeniem formatowania warunkowego. Jest to spowodowane tym, że funkcje SUMA, ŚREDNIA, MAX LUB PERCENTYL nie są obliczane, gdy zakres obliczeń zawiera błąd.

Czytaj więcej...

Sumowanie określonych wartości

Wyobraźmy sobie sytuację, że prowadzisz rejestr zleceń realizowanych przez firmy zewnętrzne. Szef poprosił Ciebie abyś tym razem przesłał dla niego raport, przedstawiający ogólną sumę zrealizowanych zleceń przez poszczególne firmy? Przykładowy rejestr zleceń przedstawia rysunek.

Czytaj więcej...

Sumowanie dwóch kolumn bez użycia formuł

Początek każdego miesiąca to czas, w którym pracownicy działu handlowego przygotowują różne zestawienia i raporty. Jednym z takich podsumowań jest zestawienie sprzedaży. Wyobraźmy sobie sytuację, że otrzymaliśmy cząstkowe dane sprzedaży jednej z aptek zrealizowane w miesiącu październiku w punkcie detalicznym jak również przez sklep internetowy co przedstawia poniższy rysunek.

Czytaj więcej...

Szybsze obliczenia - Suma.Iloczynów

Bardzo często w trakcie przygotowywania raportów i zestawień zachodzi konieczność przemnożenia przez siebie zawartości dwóch kolumn i dokonania podsumowania otrzymanych wyników. Dla przykładu dysponujemy zestawieniem sprzedaży poszczególnych wyrobów. Zawarte są w nim jedynie liczby sztuk i ceny jednostkowe netto.

Czytaj więcej...