Sumowanie dwóch kolumn bez użycia formuł

Początek każdego miesiąca to czas, w którym pracownicy działu handlowego przygotowują różne zestawienia i raporty. Jednym z takich podsumowań jest zestawienie sprzedaży. Wyobraźmy sobie sytuację, że otrzymaliśmy cząstkowe dane sprzedaży jednej z aptek zrealizowane w miesiącu październiku w punkcie detalicznym jak również przez sklep internetowy co przedstawia poniższy rysunek.

 

Naszym zadaniem jest ustalenie ogólnej wartości sprzedaży, przy założeniu, że cena sprzedaży wybranego produktu w aptece była taka sama jak w sklepie internetowym. Aby otrzymać pełne informacje o sprzedaży ogólnej, należy wartości z kolumny C i G zsumować w kolumnie C. Aby to wykonać należy:

  • zaznacz i skopiuj do schowka wartości z zakresu G3:G7;
  • zaznacz zakres C3:C7, kliknij go prawym przyciskiem myszy i z menu podręcznego wybierz polecenie Wklej specjalnie;
  • w oknie dialogowym Wklejanie specjalne włącz opcje Operacja - Dodaj i zatwierdź OK. Wynik końcowy widać na rysunku poniżej.

Po wykonaniu sumowania ilości, zestawienie sprzedaży zrealizowanej przez sklep internetowy prawdopodobnie nie będzie potrzebne i można je usunąć.