Podwójne kliknięcia (dwuklik) w Excelu - sztuczki

Wszyscy użytkownicy Excela wiedzą, że podwójne kliknięcie na wybranej komórce powoduje jej edycję. Istnieją jeszcze inne praktyczne zastosowania dwukliku, o których nie każdy wie, a bardzo często usprawniają naszą codzienną pracę.

Czytaj więcej...

Skrót klawiaturowy - alternatywą listy rozwijanej

Nieraz zamiast korzystać z narzędzia sprawdzania poprawności danych i wstawiać listę rozwijaną można wykorzystać bardzo praktyczny lecz rzadko używany skrót klawiaturowy. W sytuacji gdy codziennie wprowadzamy dane do arkusza, np. rejestrując dostawy różnych frakcji kruszywa przez naszych stałych dostawców. Czy codziennie wszystkie wartości musimy wprowadzać z klawiatury?

Czytaj więcej...

Jak można ułatwić użytkownikom czytanie obszernych tabel?

Zdarzają się sytuacje, że bardzo często przeglądamy zestawienia, które rozciągają się na kilkanaście kolumn i tysiące wierszy. Gdy w takim zestawieniu zawędrujemy daleko na prawo, możemy się zgubić i stracić orientację, w którym wierszu jesteśmy.

Czytaj więcej...

Jednoczesne wyświetlanie formuły obok wyniku

Gdy zachodzi potrzeba jednoczesnego wyświetlenia wyniku formuły i jej składni, pojawia się problem, ponieważ w Excelu nie ma takiej opcji. Jednakże, gdyby obok wyników były prezentowane również formuły, dużo szybciej można byłoby wychwycić ewentualne pomyłki w obliczeniach.

Czytaj więcej...

Nawigacja po obszernych zestawieniach

Arkusz Excela jest zbyt wielki, aby można go było wyświetlić w całości, więc zawsze jesteśmy skazani na oglądanie jedynie niewielkiej jego części. Oglądane części będą się zmieniać, ponieważ raz będziemy chcieli zobaczyć, co jest na dole, a drugi raz - co na górze lub po lewej stronie dużej tabeli.

Czytaj więcej...

Znajdź i zamień - problemy ze znakiem "*"

Tworząc raporty lub zestawienia, bardzo często importujemy dane z innych aplikacji do Excela, głównie ze względu na oszczędność czasu, a także zmniejszamy realną szansę na wystąpienie błędu wynikającego z manualnego wprowadzania danych. Podczas importu z zewnętrznych źródeł często do komórek dodawane są zbędne spacje lub niepotrzebne znaki np. "*".

Czytaj więcej...

Sprawne przechodzenie między otwartymi skoroszytami

Każdemu użytkownikowi zdarza się, że pracuje jednocześnie z kilkoma skoroszytami. Przydatny okazuje się wówczas szybki sposób przechodzenia z jednego do drugiego. Jeśli chcesz błyskawicznie przełączyć się między otwartymi skoroszytami, skorzystaj z kombinacji klawiszy Ctrl + F6.

Jak sprawdzić płeć właściciela numeru PESEL

Posiadając listę numerów PESEL w swoim zestawieniu bardzo łatwo można określić płeć danej osoby wykorzystując wbudowane funkcje arkuszowe. Płeć identyfikowana jest na podstawie przedostatniej, dziesiątej cyfry w numerze PESEL. Jeśli zatem 10 cyfra jest nieparzysta {1,3,5,7,9} oznacza to, że osoba jest mężczyzną, w przypadku liczb parzystych {0,2,4,6,8} oznacza że osoba jest kobietą. Przykładowe zestawienie danych przedstawia rysunek.

Czytaj więcej...