Skrót klawiaturowy - alternatywą listy rozwijanej

Nieraz zamiast korzystać z narzędzia sprawdzania poprawności danych i wstawiać listę rozwijaną można wykorzystać bardzo praktyczny lecz rzadko używany skrót klawiaturowy. W sytuacji gdy codziennie wprowadzamy dane do arkusza, np. rejestrując dostawy różnych frakcji kruszywa przez naszych stałych dostawców. Czy codziennie wszystkie wartości musimy wprowadzać z klawiatury?

Okazuje się, że wartości tekstowe, które już występują powyżej, można dodać jednym kliknięciem myszy. Przykładowe zestawienie przedstawia rysunek.

Aby nie wpisywać ponownie ręcznie całej nazwy dostawcy należy:

  • kliknij pierwszą pustą komórkę w kolumnie B (w przykładzie B17);
  • na klawiaturze wciśnij kombinację klawiszy lewy Alt + Strzałka w dół. Pojawi się wówczas lista nazw dostawców znajdujących się powyżej w dodatku posortowana alfabetycznie jak to przedstawia rysunek. Zostaje jedynie wybrać właściwego na dany moment i gotowe.