Podwójne kliknięcia (dwuklik) w Excelu - sztuczki

Wszyscy użytkownicy Excela wiedzą, że podwójne kliknięcie na wybranej komórce powoduje jej edycję. Istnieją jeszcze inne praktyczne zastosowania dwukliku, o których nie każdy wie, a bardzo często usprawniają naszą codzienną pracę.

Oto niektóre z nich:

  • Zablokowanie malarza formatu - dwukrotne kliknięcie ikony włącza go na stałe. Można potem przenosić zapamiętane formatowanie na kolejno zaznaczane zakresy. Wyłączenie zaś, następuje po naciśnięciu klawisza ESC lub po kolejnym kliknięciu ikony Malarza formatów.

  • Zwinięcie/rozwinięcie wstążki – (CTRL + F1) poprzez podwójne kliknięcie nazwy dowolnej karty, wstążkę można zwinąć lub rozwinąć w celu zwiększenia widoczności powierzchni arkusza.

 

  • Zmiana nazwy arkusza - dwukrotne kliknięcie nazwy arkusza powoduje jej podświetlenie (zaznacza na czarno), zachęcając do wpisania nowej przyjaznej nazwy, która będzie identyfikowała zawartość danego arkusza. Można doczytać w artykule.

 

  • Błyskawiczne przemieszczanie się do ostatnich komórek ciągłego zakresu lub tabeli – każdy dwuklik na obramowaniu przenosi nas odpowiednio do brzegowych komórek.

 

  • Zamykanie pliku – dwuklik w lewym górnym rogu arkusza spowoduje próbę zamknięcia aktywnego pliku. Jeśli w pamięci zachowały się niezapisane zmiany pojawi się okno z zapytaniem czy je zapisać, jeśli natomiast plik został zapisany, to spowoduje jego zamknięcie.

 

  • Błyskawiczne zatwierdzanie - podczas formatowania komórek, otwiera się okno, w którym można zmienić opcje formatowania i zatwierdzić je przyciskiem OK. Można tę czynność pominąć dwukrotnie klikając na konkretnych ustawieniach.

 

  • Autouzupełnianie danych - po zaznaczeniu jednej komórki i najechaniu myszką na prawy dolny róg komórki, wyświetli się czarny krzyżyk. Podwójne jego kliknięcie spowoduje wypełnienie kolumny w dół tą samą formułą, aż do komórki, w której kończy się ciąg wypełnienia sąsiedniej kolumny.

 

  • Autodopasowanie szerokości kolumn lub wysokości wierszy - aby dopasować szerokość kolumn do zawartości, zaznacz kolumny, które chcesz zmienić, a następnie kliknij dwukrotnie obramowanie z prawej strony nagłówka zaznaczonej kolumny.

 

  • Schodzenie do szczegółów tabeli przestawnej - gdy dla określonych danych tabeli przestawnej wykonujemy operację "schodzenia", Excel zwraca dane źródłowe wyodrębnia rekordy tworzące dane tabeli, a następnie wyświetla je w nowym arkuszu, tą czynność wykonujemy również przez dwuklik na wybranych danych.

 

  • Podgląd danych źródłowych całej tabeli przestawnej - gdy dane źródłowe nie są tak łatwo dostępne, Excel umożliwia przeglądniecie ich w prosty sposób. Po najechaniu na komórkę zawierającą sumę całkowitą tabeli przestawnej wykonujemy dwukrotne kliknięcie myszką i w nowym arkuszu wyodrębnione zostają całe dane źródłowe.

 

Drogi Czytelniku, jeśli Ty również jesteś pasjonatem Excela, stosujesz ciekawe triki w codziennej pracy, błyskawicznie tworzysz nietypowe formuły i funkcje - gorąco zachęcam do dzielenia się swoim doświadczeniem z innymi użytkownikami na stronie www.excelowo.pl. Zainteresowany - zapraszam do kontaktu.

Pojedyncza osoba może zdziałać niewiele, a wszyscy razem możemy stworzyć coś wielkiego!