Szybkie porównanie baz adresów e-mail

Popularnym sposobem na pozyskiwanie nowych odbiorców jest zakup bazy danych z adresami e-mail potencjalnych klientów, do których rozsyłane są później promocyjne oferty. Zanim jednak zajmiemy się rozsyłaniem ofert, proponuję porównanie zakupionej bazy z firmową bazą adresów e-mail.

Czytaj więcej...

Udział w obrotach N największych klientów

Analizując dane dotyczące obrotów przedsiębiorstwa często otrzymujemy zadanie, aby obliczyć jaki udział w obrotach stanowią jego najwięksi kontrahenci. Czasem dotyczy to TOP 5 lub TOP 10 największych obsługiwanych odbiorców. 

Czytaj więcej...

Jaka jest zależność między marżą a narzutem?

Prowadząc bezpośrednią sprzedaż różnorodnych produktów do współpracujących z Twoją firmą kontrahentów, bardzo łatwo możemy obliczyć jakiej wielkości marżę lub narzut stosuje każdy z nich. Wystarczy przejrzeć ceny w gazetce na Twój asortyment a następnie zastosować odpowiednie wzory podane w omawianym wcześniej zagadnieniu Narzut a marża - różnice i wzajemne zależności.

Czytaj więcej...

Błyskawiczne obliczanie cen pomniejszonych o podatek VAT

Prowadząc negocjacje handlowe z naszymi kontrahentami, powinniśmy mieć jak najwięcej informacji o nich a w szczególności o poziomie cen i wielkości narzutów na dostarczany przez naszą firmę asortyment. Dyrektorzy działów handlowych zlecają zwykle dla przedstawicieli handlowych okresowe monitorowanie cen i raportowanie wyników.

Czytaj więcej...

Jak zmienia się (%) narzut w zależności od zmieniającej się (%) marży i odwrotnie

Z życia codziennego wiemy, że różnica pomiędzy cena sprzedaży a ceną zakupu jest to zysk brutto sprzedającego, który może być wyrażony procentowo lub wartościowo. Prawdą jest również, że marża jest równa narzutowi co do wartości w danej walucie (np. złotych, $, EUR, itp.) - wartości procentowe nie są już

Czytaj więcej...

Porównanie zawartości dwóch kolumn

Popularnym sposobem na pozyskiwanie nowych odbiorców jest zakup bazy danych z adresami e-mail potencjalnych klientów, do których rozsyłane są później promocyjne oferty. Zanim jednak zajmiemy się rozsyłaniem ofert, proponuję porównanie zakupionej bazy z firmową bazą adresów e-mail.

Czytaj więcej...

Ekspresowa aktualizacja cen

Cennik wszystkich towarów oferowanych przez firmę jest z reguły przygotowywany w Excelu. Lista dostępnych wyrobów rozciąga się zwykle na wiele wierszy. W pewnym momencie kierownictwo firmy zdecydowało o podniesieniu ceny każdego produktu o 5%.

Czytaj więcej...

Narzut a marża - różnice i wzajemne zależności

Obecnie ludzie mają o wiele za dużo do zrobienia i mają na to zdecydowanie za mało czasu. W związku z tym na co dzień coraz częściej używają uproszczeń, co powoduje niejasności w rozumieniu – bardzo podobnych do siebie terminów. Tak jest również w przypadku marży i narzutu. Najważniejsze cechy w skrócie:

Czytaj więcej...