Narzut a marża - różnice i wzajemne zależności

Obecnie ludzie mają o wiele za dużo do zrobienia i mają na to zdecydowanie za mało czasu. W związku z tym na co dzień coraz częściej używają uproszczeń, co powoduje niejasności w rozumieniu – bardzo podobnych do siebie terminów. Tak jest również w przypadku marży i narzutu. Najważniejsze cechy w skrócie:

  • intuicyjnie wiemy, że jest to różnica między ceną sprzedaży a ceną zakupu danego towaru;
  • prawdą jest również, że marża jest równa narzutowi co do wartości w danej walucie (np. złotych, $, EUR, itp.);
  • wartości procentowe nie są już sobie równe, ponieważ inaczej je się oblicza matematycznie. Wartość procentowa marży jest zawsze niższa niż narzutu dla konkretnego przypadku. Marża może być od 0,00001% do 99,99999% i nigdy nie może wynosić 300%, 500% jak się nieraz słyszy, ponieważ jest to matematycznie niewykonalne.
  • narzut jest naszym założonym procentowym zyskiem brutto dodanym do ceny zakupu danego towaru, zaś marża jest procentowym zyskiem brutto liczonym od ceny sprzedaży.

Matematycznie zaś przedstawia się to następująco:

Narzut (%) = (cena sprzedaży[zł] – cena zakupu[zł]) / cena zakupu[zł]

Marża (%)  = (cena sprzedaży[zł] – cena zakupu[zł]) / cena sprzedaży[zł]

Aby dobrze opanować wyliczanie marży i narzutu należy wykonać kilkanaście przykładów, ponieważ tylko ćwiczenie czyni mistrza. Dodatkowo jak na pasjonata arkuszy kalkulacyjnych przystało, proponuję do tego celu zatrudnić Excela, który dokona sprawdzenia naszych ręcznych obliczeń. Gotowy do pobrania skoroszyt z wyliczaniem % marży i narzutu - wystarczy jedynie zmieniać cenę zakupu i sprzedaży - a narzut i marża obliczą się automatycznie.

Przykład obliczania (%) marży i narzutu