Automatyczne usuwanie pustych wierszy

W artykule Usuwanie pustych wierszy bez użycia makra opisałem jak w szybki sposób nie znając programowania w języku Visual Basic można poradzić sobie z usunięciem niepotrzebnych pustych wierszy z zestawienia np. zaimportowanego z dowolnego systemu informatycznego. Aby rozwiązać ten sam problem lecz tym razem jeszcze szybciej wystarczy napisać krótki kod makro. Zaprezentowane w naszym przykładzie makro będzie sprawdzało czy w komórce kolumny B znajduje się jakaś wartość. Jeżeli okaże się, że komórka w kolumnie B jest pusta cały wierszy automatycznie zostanie usunięty.

Aby wpisać odpowiedni kod makro, należy:

  • aktywować na wstążce kartę Widok i wybrać polecenie Makro a następnie Zarejestruj makro lub kliknąć  przycisk Zarejestruj makro znajdujący się na pasku stanu - w lewym dolnym rogu okna programu;
  • w oknie które się pojawiło, ustalamy Nazwę makra oraz z rozwijanej listy Przechowuj Makro w: wybieramy miejsce docelowego przechowywania makra a następnie klikamy OK; 
Rejestrowanie makra
  • teraz z menu Insert wybieramy Module i wprowadzamy następujący kod,
  • zapisujemy i zamykamy edytor VBA. Makro jest już gotowe.