Makro usuwające hiperłącza

W poprzednich wersjach programu Excel, aby zamienić istniejące hiperłącza na tekst konieczne było usuwanie łączy pojedynczo. W Excel 2010 wreszcie poprawiono to i umożliwiono usunięcie wielu hiperłączy w ramach jednej operacji. Aby to wykonać należy:

  • zaznacz wszystkie komórki używając kombinacji klawiszy Ctrl+A;
  • następnie prawym przyciskiem myszy kliknij dowolną komórkę i wybierz z menu polecenie Usuń hiperłącza. Polecenie to zadziała nawet wówczas gdy zostaną zaznaczone komórki pozbawione hiperłączy.

 

Dla osób korzystających z wcześniejszych wersji programu Excel, proponuję zastosować krótki kod makro, który usunie wszystkie istniejące hiperłącza:

W tym celu:

  • otwórz Edytor VBA za pomocą kombinacji klawiszy lewy Alt + F11;
  • z menu Insert wybierz polecenie Module;
  • następnie w okienku po prawej wpisz następujący kod;

 

  • zapisz i zamknij Edytor VBA. Makro jest już gotowe i można z niego korzystać. W obecnej postaci makro usuwa hiperłącza tylko z zakresu komórek A1:A40. Jeżeli swoim działaniem miałoby objąć inny obszar, np. A1:H100, zmodyfikuj kod w następujący sposób:

    Range("A1:H100").Hyperlinks.Delete